Sirkulér
Business

Sirkulér

Podkast 4

<p>Sirkulærøkonomi er en økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Avfall har gått fra å være et problem til verdier som gir grønn vekst og nye arbeidsplasser.&nbsp;Gjennom denne podcasten ønsker Avfall Norge å skape mer oppmerksomhet og kunnskap om hvordan avfall kan bli til verdi for samfunnet. </p><br><p>Kontakt oss på <a href="mailto:sirkuler@avfallnorge.no" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sirkuler@avfallnorge.no</a>. </p><br><p>Av og med Nancy Strand og medarbeidere i Avfall Norge. Lydarbeid av Sondre F. Myrhol. Musikk av Christian Norum. </p><p>Produsert av <a href="https://avfallnorge.no/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Avfall Norge</a> i samarbeid med <a href="https://www.soundtank.no/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Soundtænk AS</a>. </p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for privacy and opt-out information.</p>

Siste episoder
14.05.2021
Lars Brede Johansen - Handelens Miljøfond
07.05.2021
Gunnar Kulia fra Eyde-klyngen og Jorunn Voie fra Elkem
30.04.2021
Bjørn Berg og farlig avfall
26.03.2021
Sylvia Lofthus og Olga Korkasheva - Nasjonal merkeordning for avfall
19.03.2021
Pål Smits - Lindum

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet