Sirkulér
Business

Sirkulér

Podkast 4

Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Denne omstillingen er esensiell om vi skal nå klimamålene og stoppe tapet av naturmangfold. Til podcasten inviteres folk som jobber for at dette skal lykkes.Kontakt oss på sirkuler@avfallnorge.no.Av og med Nancy Strand og Håkon BratlandProdusert av Avfall Norge Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Siste episoder
06.05.2024
- En tapt mulighet om ikke forbrukeren settes i sentrum for den sirkulære omstillingen
02.04.2024
- Vi trenger et Enova for sirkulær omstilling
01.03.2024
- Vi forskjønner fortellingen om hvor godt vi ligger an til å nå egne klimamål
06.02.2024
- Jeg er lei av å vente på regjeringens sirkulære handlingsplan
19.12.2023
Hvor blir det av den sirkulære omstillingen?

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet