Frilanslivet
Arts

Frilanslivet

Podkast 4

Frilanslivet er en podkast om å jobbe for seg selv innen medie-, kunst- og kulturbransjen. Frilanslivet skal fungere som en inspirerende og faglig kanal som gir støtte, kunnskap og underholdning. Vi dybdeintervjuer frilansere om deres virke og skapende prosess, vi intervjuer eksperter om alt fra forhandling og prising til grensesetting, samt samtaler med hverandre om egne erfaringer og opplevelser. Podkasten lages av Hanna von Bergen og Christina Skreiberg. Christina er frilansjournalist og fotograf, tobarnsmor og har vært frilanser de siste 14 årene. Hanna er prosjektleder, musiker og kulturarrangør og har vært frilanser de siste fem årene. Ønsker du å annonsere hos oss? Ta gjerne kontakt på: Podplaystudio@bauermedia.no

Siste episoder
01.07.2021
118: Omstilling og nye veier med Christina og Hanna
25.06.2021
117: Å finne sin kraft med GRITT-regissør Itonje Søimer Guttormsen
16.06.2021
116: Å hengi seg til prosessen med scenekunstner Saila Hyttinen
09.06.2021
115: Hvordan tjene penger på egne prosjekter med Christina og Hanna
02.06.2021
114: Digital omstilling - ekspertepisode

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet