Frilanslivet
Arts

Frilanslivet

Podkast 4

Frilanslivet er en podkast om å jobbe for seg selv innen medie-, kunst- og kulturbransjen. Frilanslivet skal fungere som en inspirerende og faglig kanal som gir støtte, kunnskap og underholdning. Vi dybdeintervjuer frilansere om deres virke og skapende prosess, vi intervjuer eksperter om alt fra forhandling og prising til grensesetting, samt samtaler med hverandre om egne erfaringer og opplevelser. Podkasten lages av Hanna von Bergen og Christina Skreiberg. Christina er frilansjournalist og fotograf, tobarnsmor og har vært frilanser de siste 14 årene. Hanna er prosjektleder, musiker og kulturarrangør og har vært frilanser de siste fem årene. Ønsker du å annonsere hos oss? Ta gjerne kontakt på: Podplaystudio@bauermedia.no

Siste episoder
28.05.2020
Din indre kritiker - ekspertepisode
21.05.2020
Å gå i løsningsmodus med Haakon Mathisen fra Vi er Live
18.03.2020
76: Korona, frilansliv og uvisshet med Hanna & Christina
18.03.2020
75: Korona-krisepakke for frilansere - Ekspertepisode
19.12.2019
74: 2019-refleksjoner med Hanna & Christina

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet