Rekk opp hånda!
Education

Rekk opp hånda!

Podkast 4

Martin Johannessen er utdannet lærer med lang fartstid både på barnettrinnet og på ungdsomsskolen og programleder i Rekk opp Hånda. Han ser på norsk skole fra alle vinkler i samtale med relevante gjester. Rekk opp hånda er en møteplass der skolefolk kommer til orde. I hver episode møter du en gjest med kompetanse på et aktuelt tema, og får et innblikk i norsk skole fra alle vinkler.Rekk opp hånda har som mål å gi deg et unikt innsyn i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Vi skal være en podcast for engasjerte lærere, skolefolk, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.Husk å abonnere, så går du ikke glipp av noe som helst. Lytt til kloke skolefolk!

Siste episoder
26.09.2022
- Først når nordmenn får øynene opp for hva det samiske er, vil de forstå seg selv, sier Hadi Strømmen Lile
19.09.2022
- Risikofylt og utforskende lek er en nødvendig kilde til læring og mestring, sier Øyvind Kvalnes
12.09.2022
- Begynneropplæringen må være basert på trygghet, kreativitet og mestring, sier Mari Lura Elvedahl
05.09.2022
- God vurderingspraksis er et bærekraftig samspill mellom lærer og elev, sier Fredrik Skalstad
29.08.2022
Tverrfaglig opplæring i skolen - med Dag Johannes Sunde og Hans-Marius Fløtre Christensen

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet