Investert
Business

Investert

Podkast 4

«Investert» er en podcast for deg som er investor, produsert av Söderberg Partners Wealth Management AS. Podcasten gir deg innsikt i ulike temaer, samt de gleder og utfordringer som er nært knyttet til det å være investert. Programledere, administrerende direktør Michael Vågen Sivertsen og skatteadvokat Heidi Kildal fra Söderberg Partners Advokatene, inviterer med seg en spennende gjest inn i studio hver uke. Det slippes ny episode hver torsdag.Disclamer:Söderberg Partners Wealth Management AS sin podcast skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Söderberg Partners Wealth Management AS er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podcasten. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Siste episoder
18.04.2024
Bak kulissene - arbeidshverdagen til en aksjeforvalter (med Sindre Sørbye)
11.04.2024
Det kinesiske aksjemarkedet – et investeringsdilemma? (med Christian F. Bjerknes)
04.04.2024
Norsk kraftproduksjon – rigget for fremtiden? Del 2 (med Andreas Aasheim)
21.03.2024
Norsk kraftproduksjon – rigget for fremtiden? (med Andreas Aasheim)
14.03.2024
Boligmarkedet - hvor er vi på vei? (med Henning Lauridsen)

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet