Idretten vil
Sports

Idretten vil

Podkast 4

Følg norsk idretts podcast Idretten vil! Vi byr på spennende gjester og interessante samtaler om temaer med stor betydning for norsk idrett. Møt idrettsstjerner, politikere, forskere, næringslivsledere, idrettsledere, trenere, dommere, idrettspappaer, idrettsmammaer og flere andre som vil dele sine perspektiver med våre lyttere. Podcasten vil løfte frem den gode idrettspolitiske samtalen og gi våre lyttere kunnskap og et bredere perspektiv på problemstillinger som har stor betydning for norsk idrett. Hvordan skal vi sikre at økonomi ikke blir en barriere for idrettsdeltakelse? Hvorfor gir investering i idrettsanlegg en stor samfunnsøkonomisk gevinst, og er det nødvendigvis en motsetning mellom profesjonalisering og frivillighet i idretten? Disse temaene og mange flere vil løftes frem i denne podcasten. Om ikke vi kan gi deg alle svarene, skal vi alle kunne bli litt klokere etter hver episode. Hver måned vil vi podcasten også hedre en idrettsspire som har bidratt med nye ideer og tiltak som Idretts-Norge kan la seg inspirere av, og som bidrar til utvikling av den flotte idrettsbevegelsen vår. Og her trenger vi din hjelp til å nominere gode kandidater. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Siste episoder
13.03.2023
Kort innpå – Berit Kjøll og det er vel kvinnedag flere ganger i året?
08.03.2023
Idrettspresident Berit Kjøll og mannlige menn på den internasjonale kvinnedagen
21.02.2023
Kort innpå – Thorir Hergeirsson. Årets trener om idrettsforeldre
17.02.2023
Thorir Hergeirsson om likheten mellom barneidrett og toppidrett
09.01.2023
Under lyskasterne på Idrettsgallaen spør vi oss hva frivillighetens verdi er

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet