Det Store Bildet
News

Det Store Bildet

Podkast 4

Siste episoder
24.05.2024
144. Norge anerkjenner Palestina + arrestordre på Netanyahu
21.05.2024
143. TrumpTirsdag - Rydd retten + kjør debatt
16.05.2024
142. Hipp hurra for 17. mai, Grunnloven og Georgia-protester
14.05.2024
141. TrumpTirsdag - Trump taper i retten, vinner på målingene
10.05.2024
140. Nøkkeloverrekkelse – Sofie er tilbake!

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet