Ytringsfrihetsforum
Society & Culture

Ytringsfrihetsforum

Podkast 4

Ytringsfrihetsforum skal være en plattform for å diskutere utfordringene for ytringsfriheten. Vi skal slippe til ulike stemmer med ulike erfaringer, og tilstrebe en konstruktiv debatt som søker løsninger, og ikke bare fokuserer på problemene. Ytringsfrihetsforum er et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund, Civita og Agenda.

Siste episoder
25.05.2022
5. Bør vi forby koranbrenning?
13.04.2022
4. Skal Facebook definere ytringsfriheten i det 21.århundre?
18.01.2022
3. Er den akademiske friheten truet?
06.01.2022
2. Bør staten straffe hatefulle ytringer?
06.01.2022
1. Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet