Psyk-IT
Science

Psyk-IT

Podkast 4

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen Aldring og helses fagområde Psykisk helse (alderspsykiatri). Foredragene varer cirka 20 minutter. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis. Foredragene kan også sees på video. Du finner hele foredragsrekken med tilhørende presentasjoner her.Ved spørsmål eller ønske om påmelding til nyhetsbrevet; kontakt fagkonsulent Anna Jerkovics/anna.jerkovics@aldringoghelse.no.Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Siste episoder
16.11.2021
Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?
18.10.2021
Endringer i hjernen ved psykiske lidelser
21.09.2021
Personer med utviklingshemning – eldre foreldres beskrivelser
24.08.2021
Eldre og ensomhet
07.06.2021
Psyk-IT 51: Demensomsorg På Gård, Tanja Ibsen

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet