Psyk-IT
Science

Psyk-IT

Podkast 4

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen Aldring og helses fagområde Psykisk helse (alderspsykiatri). Foredragene varer cirka 20 minutter. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis.Foredragene kan også sees på video. Du finner hele foredragsrekken med tilhørende presentasjoner her.Ved spørsmål eller ønske om påmelding til nyhetsbrevet; kontakt fagkonsulent Linn Marie Høilund pålinn.marie.hoilund@aldringoghelse.no .Nasjonalt senter for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Siste episoder
14.06.2022
Psyk-IT 62: Personlighet hos eldre
24.05.2022
Psyk-IT 61: Munnhelse ved psykisk sykdom
19.04.2022
Psyk-IT 60: Forebygging av fall hos skrøpelige eldre
14.03.2022
Psyk-IT 59: Psykologisk behandling av depresjon hos eldre
15.02.2022
Psyk-IT 58: Selvmord blant eldre

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet