Psyk-IT
Science

Psyk-IT

Podkast 4

Psyk-IT er en foredragsserie som hver måned tar for seg et nytt emne innen Aldring og helses fagområde Psykisk helse (alderspsykiatri). Foredragene varer cirka 20 minutter. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis.Foredragene kan også sees på video. Du finner hele foredragsrekken med tilhørende presentasjoner her.Ved spørsmål eller ønske om påmelding til nyhetsbrevet; kontakt fagkonsulent Linn Marie Høilund pålinn.marie.hoilund@aldringoghelse.no .Nasjonalt senter for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Siste episoder
12.09.2023
Tvungen helsehjelp på sykehjem i Oslo
13.06.2023
Depressiv psykose hos eldre
09.05.2023
Utviklingshemning og demens
18.04.2023
Traumer hos eldre
14.03.2023
Eldre og antipsykotikske legemidler

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet