Jusspodden
News

Jusspodden

Podkast 4

Har du tenkt på hvor mye av det du gjør i løpet av dagen som i bunn og grunn er jus? Hvor mye av det vi hører om i media, som politikerne snakker om og som vi mener noe om, som faktisk er jusrelatert? Omtrent alle sider av livet og samfunnet vårt reguleres av lover og regler, men hvor mye vet vi egentlig om det? Ved å snakke med eksperter om dagsaktuelle temaer, ønsker Marianne Reinertsen å bringe jusen til folket! For samarbeid: info@modernemedia.no

Siste episoder
21.10.2021
§69 Dyrs rettigheter
19.10.2021
Kjæledyrs rettigheter ved vold i nære relasjoner
14.10.2021
§68 Kulturprofil, gråsonesex og samtykkekrav
07.10.2021
§67 Ankesiling og rusreform i domstolene
05.10.2021
§66 Tengs-saken og Ropstad Gate

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet