Lagapodden
History

Lagapodden

Podkast 4

<p>Korleis såg verda ut då Magnus Lagabøte bygde norsk stat og rettsstat, og reformerte norsk rett og samfunn med Landslova av 1274? Dette er tema for podkastserien Lagapodden, der programleiar Jørn Øyrehagen Sunde, saman med ein ny gjest kvar veke, tek utgangspunkt i Landslova og prøver å gi eit bilete av Norge og Europa i høgmellomalderen. I denne sesongen spør vi fyrst kva det norske veldet var, og dermed i kva geografisk område Landslova vart brukt. Kva idéstraumar prega Noreg og Europa i denne tida? Kva var forholdet mellom kongsmakt og kyrkjemakt, og kva var kanonisk rett – den retten som vart nytta i kyrkja sine domstolar? Korleis var samfunnsverdiane i endring mellom Olav den Heilage og Magnus Lagabøter? Og ikkje minst: kven var kong Magnus Lagabøter eigentleg?</p><br><p>Lagapodden er produsert av Nasjonalbiblioteket. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for privacy and opt-out information.</p>

Siste episoder
05.05.2021
Fransiskanaren på trona
28.04.2021
Kanonisk rett og kristenretten
20.04.2021
Nye verdiar og St. Olavs lov
13.04.2021
Kyrkja som statsmakt
06.04.2021
Rex justus

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet