psst.
Government

psst.

Podkast 4

<p>Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er menneskene som jobber her? </p><br><p>Vi inviterer deg nå med på innsiden.</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for privacy and opt-out information.</p>

Siste episoder
15.07.2021
Terror før og etter 22. juli
11.06.2021
Terror og mindreårige
31.05.2021
Kontraetterretning - ingen venner, bare sammenfallende interesser
15.03.2021
Terror i sanntid
10.02.2021
Nasjonal trusselvurdering 2021

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet