Proptech Innovation Podcast
Technology

Proptech Innovation Podcast

Podkast 4

<p>Proptech er teknologi som legger til rette for radikale eller gradvise endringer i måten vi kjøper, leier, selger, designer, bygger, administrerer og transformerer bolig- og næringseiendom. Proptech Innovation er en næringsklynge innen eiendomsteknologi. I denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, for aktørene, for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil proptech endre bransjen, og hvordan ser eiendomsbransjen ut i 2030?</p><p>Produsert av Mainstream AS for Proptech Innovation</p><p><a href="https://proptechinnovation.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://proptechinnovation.com/</a></p><p><a href="https://www.mainstream.as/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.mainstream.as/</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for privacy and opt-out information.</p>

Siste episoder
25.03.2021
Ep. #19 - Hva skjer i eiendomsbransjen? m/ Silje Rønne fra Estate Media
15.03.2021
Ep. #18 - Kunstig Intelligens! Spacemaker ved Hilde Kristin Njøten på besøk.
16.02.2021
Ep. #17 - Guy Montuelle fra Bygr
09.02.2021
Ep. #16 - Robert Skramstad fra Malling & Co om fremtidens drift og forvaltning
01.02.2021
Ep. #15 - Fredrik Barth fra Vill Arkitektur om bærekraftig byutvikling, sirkulærøkonomi og bærekraft.

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet