Å leve til vi dør
Government

Å leve til vi dør

Podkast 4

Foreningen for barnepalliasjon – FFB er en landsdekkende, frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til hjelp til mestring, informasjons-, opplysnings- og rettighetsarbeid, faglige og sosiale møteplasser samt arbeider for et bedre lindrende omsorgstilbud, På den måten bidrar vi til større trygghet, helhetlig behandling og omsorg, gjennom sykdomsforløpet, fram mot livets slutt for hele familien og tiden etterpå.FFB ble stiftet 3. november 2009 som forening, interesseorganisasjon i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret 16. desember 2009. I april 2016 foretok man et navnebytte fra“Ja til lindrende enhet og omsorg for barn JLOB”.Tallenes tale er klare. Hvert år har nærmere 6000 barn i Norge behov for lindrende behandling for sykdommer de aldri vil overleve. Disse tallene er det knyttet stor usikkerhet omkring- Vi vet fra nyrer forskning at det er en tre dobling av barn i Europa som har behov for tjenester innen barnepalliasjon. Det er krevende å være svak og sliten i en dypt sårbar situasjon. Også for de pårørende.Vårt samfunnsoppdrag er: FFB skalbidra til at alvorlig syke og døende barn med deres familier kan fullføre livet på en trygg og verdig måte.Vår visjon er: Vi skal fornye og forbedre barnepalliasjon i Norge.

Siste episoder
25.09.2022
Anita Saugen: - Endelig kommer Andreas hus
04.09.2022
Hvordan oppleves det når tvillingsøsteren din dør? Christina (26) forteller i denne episoden
15.08.2022
Kunstner Anne Kristin Hagesæther: - Kunst er en fin måte å visualisere de vanskelige tingene
25.07.2022
Generalsekretær i Menneskeverd: - Det handler om å våge og øve seg på å snakke om alle sidene av livet
03.07.2022
Tone Trøen: - Vi har kommet veldig kort når det gjelder hospice i Norge

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet