Nettavisen har valgt å midlertidig trekke sine podkaster fra Podtoppen, i påvente av at de gjør ytterligere tekniske undersøkelser av dataene som leveres til Podtoppen. Kantar kan ikke finne noe galt i sine beregninger av mottatte rådata. De høye tallene til Nettavisens podkaster må derfor skyldes data-grunnlaget Kantar mottar. Foreløpige undersøkelser kan tyde på at kombinasjonen av nettleseren Safari på iOS og Nettavisens nettsider kan gi unaturlig høye tall, og Nettavisen jobber nå for å finne ut av om dette stemmer. Hvis dette stemmer, er det ikke noe feil fra Nettavisen sin side, men skyldes måten Safari på iOS tolker dataene på en nettside.

Podtoppen mistenker ikke at Nettavisen har levert for høye tall med overlegg, og Nettavisen begrunner sin avgjørelse slik: «Etter mange innspill om våre lyttertall på podkast har vi bedt om at våre podkaster taes av Podtoppen inntil videre, slik at vi kan gjøre alle nødvendige undersøkelser. Vi har felles interesse med andre aktører i at alle tall er kvalitetssikret og troverdige.»

Kantar sørger for at Podtoppen følger den internasjonale IAB-standarden for podkastmålinger, og er basert på de rådata aktørene selv leverer. Podtoppen er avhengig av troverdighet i markedet. Podtoppen mener at Nettavisens håndtering viser at de tar denne troverdigheten på alvor, og at de ønsker at listen skal være så korrekt som mulig.