Endring av metode

Kantar har i samråd med Styringsgruppen gjort en mindre justering av målemetoden for nedlastninger og strømmer. Endringen gjelder fra uke 16. Tellevinduet er redusert fra 7 dager til 24 timer, som deretter legges sammen til ukestallet som publiseres. Endringen gjøres fordi podkastplattformer og andre nasjonale topplister i andre land oftest opererer med 24 timers tellevindu, og Podtoppen vil derfor harmonisere bedre med andre aktørers tolkning av den internasjonale standarden. Kantar og Podtoppens styringsgruppe har vært i dialog med IAB som sier at 24 timer tellevindu er i tråd med deres retningslinjer. Målemetoden for unike enheter forblir som før.